Privacy verklaring

De gegevens die u aan ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u bij uw registratie aan ons verstrekt in een bestand vast. Uw persoonlijke gegevens worden nooit vrijgegeven aan derden, anders dan voor het verzenden van de bestelling, het bepalen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens en verificatie van de door u uitgevoerde transacties bij www.wereldwijnen.eu.

Het beleid inzake omgang met uw privacy voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.wereldwijnen.eu , waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Lag & Lag B.V. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent ondermeer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op www.wereldwijnen.eu vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.