Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden
2. Betaling
3. Verzending
4. Levertijd
5. Garantie
6. Privacy
7. Betrouwbaarheid
8. Disclaimer
9. Aanvaarding

1. Voorwaarden

1.1. Al onze aanbiedingen en offertes of andere verklaringen (zowel schriftelijk als mondeling) van onze vertegenwoordigers en/of werknemers zijn vrijblijvend.

1.2. Aan foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

1.3. De door u gekozen gebruikersnaam en password bij uw inschrijving zijn persoonlijk. U dient hier vertrouwelijk mee om te gaan en deze uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

1.4. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat wij een opdracht/bestelling hebben bevestigd. Wij houden het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

1.5. Wanneer u een bestelling plaatst, gaan wij ervan uit dat u de aangegeven producten wenst te ontvangen. U ontvangt direct een email van ons waarin de bestelde artikelen, het bestelnummer, het totaalbedrag (inclusief verzendkosten) en de betalingsgegevens vermeld zijn.

1.6. U heeft wettelijk gezien 7 weekdagen de tijd op uw bestelling terug te komen. Mocht u reeds betaald hebben, maar mocht het product nog niet zijn verstuurd, krijgt u het overgemaakte bedrag teruggestort op uw bank- of girorekening. Wanneer het product reeds verstuurd is, kunt u dit op eigen kosten retour zenden. Na controle van de ontvangen goederen krijgt u de aankoopkosten exclusief verzending retour.

1.7. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

1.8. U dient ouder dan 18 jaar te zijn om wijnen aan te kopen via onze website.

1.9. Contactgegevens:
Wereldwijnen.eu
Lag & Lag B.V.
KvK nr: 64686043

Berkelplein 304
6301 ZK  Valkenburg
Tel: 043-601 54 10

2. Betaling

Betaling geschiedt vooraf via bank- of giro overschrijving, of via iDeal. Kosten van iDeal transacties betalen wij. Vermeld bij de betaling altijd uw bestelnummer. In de bevestiging per email die u tegen deze tijd heeft ontvangen, vindt u alle gegevens om het bedrag (inclusief verzendkosten) binnen 7 weekdagen aan ons over te maken. Wanneer na deze periode geen betaling is ontvangen, wordt automatisch de bestelling teniet gedaan. Mocht u alsnog de producten wensen te ontvangen, plaats dan een nieuwe bestelling.

3. Verzending

Verzending (verzekerd) wordt verzorgd via Vinologix/DPD. Wij vragen een bijdrage in de verzendkosten van 6,50.
Klik hier voor meer informatie

Hierbij inbegrepen is verzekering tegen breukschade en vermissing. Bij eventuele schade dient u het pakket te weigeren bij ontvangst.

4. Levertijd

Na ontvangst van uw betaling, krijgt u van ons een bevestiging waarin staat wanneer uw bestelling wordt overgedragen aan Vinologix/DPD. Dit zal doorgaans binnen 5 werkdagen het geval zijn.

Wij zullen altijd zo goed mogelijk de juiste voorradigheid van producten weergeven. Mocht door welke oorzaak dan ook een artikel toch niet voorradig blijken te zijn, dan nemen wij contact met u op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U heeft in dat geval echter altijd recht op teruggaaf van het door u betaalde bedrag.

5. Garantie

U heeft 7 weekdagen de tijd op uw bestelling terug te komen, dan wel te wijzigen. Als u uw bestelling wilt wijzigen, dient u dit per e-mail (info@wereldwijnen.eu) aan ons kenbaar te maken. Artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst retour gezonden worden. Graag ontvangen wij hierover binnen 5 dagen na ontvangst van de zending een bericht per e-mail. Artikelen worden retour genomen als ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat en in dezelfde onbeschadigde verpakking. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd en/of geruild.

6. Privacy

De gegevens die u aan ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Uw persoons/adresgegevens, emailadres en bestellingen worden bewaard in een beveiligde omgeving, uitsluitend voor onze eigen administratie. Uw persoonlijke gegevens worden nooit vrijgegeven aan derden, anders dan voor het verzenden van de bestelling, het bepalen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens en verificatie van de door u uitgevoerde transacties.

7. Betrouwbaarheid

Wereldwijnen is onderdeel van Lag & Lag BV. Lag & Lag B.V. staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 64686043. U kunt voor vragen altijd contact met ons opnemen!

8. Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.wereldwijnen.eu, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Lag & Lag B.V. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent ondermeer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op www.wereldwijnen.eu vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

9. Aanvaarding voorwaarden

Het plaatsen van een bestelling betekent automatisch dat u akkoord gaat met de hierboven genoemde voorwaarden.

Bij klachten, tips en of ideeën verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Binnen onze mogelijkheden zullen wij er alles aan doen u tevreden te stellen.